ПРОБЛЕМИ НАУКИ

міжгалузевий науково-практичний журнал

  • Журнал не має аналогів в Україні!

  • Друкується мовою авторського оригіналу – українською/ російською

  • Засновник - ДП "Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України (Укртехінформ) Міністерства освіти і науки України
  • Видавці - ДП "Укртехінформ" Міністерства освіти і науки України, ДУ ІДНТПІН ім.Г.М.Доброва НАН України

ПРО ЖУРНАЛ

Державне підприємство “Центр науково-технічної інформації та сприяння  інноваційному розвитку України” (Укртехінформ) МОН України та Державна установа “Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України” (ДУ ІДНТПІН НАНУ) видають міжгалузевий науково-практичний журнал ПРОБЛЕМИ НАУКИ (Головний редактор – академік НАНУ, доктор фіз.-мат. наук проф. Семиноженко В.П. )

Мета журналу – ознайомлення вітчизняної та зарубіжної науково-технічної громадськості з науковими досягненнями нашої та зарубіжних країн.

Визнаний ВАК України фаховим для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі економічних наук (Бюлетень ВАК України №2, 2011р.)

Розрахований на керівників міністерств, відомств, регіональних держадміністрацій, науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів, широке коло виробників, новаторів, інвесторів, а також політичних і державних діячів, представників ділових кіл.

Зареєстрований Державною реєстраційною службою України  25 лютого 2013 p. КВ №19700—9500 ПР.

Друкується мовою авторського оригіналу (українською, російською).

Періодичність: один раз на квартал.

Надходить за передплатою.

Рік початку видання: 1998

Формат : А4

Об’єм: 80 сторінок